ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1.   ตำแหน่ง : Technical Support (R&D) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.    Reliability and durability

2.    Understands and achieves in mechanical

3.    Special knowledge or talent in coating automotive is preferred

คุณสมบัติผู้สมัคร

-       Female age 30-32 years old.

-       Science background. Chemical or Mechanical is preferred.

-       Bachelor degree in any related field.

-       Able to travel abroad.

-       Able to visit customer plant out of Bangkok

-       5 years experience as a mechanical assembly and/or field service technical preferable in the automation Japanese industry.

-       Good command of English communication

-       Be able to work with customer in production line

 

 

2.   ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปฏิบัติการแลป) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.    ปฏิบัติหน้าที่ทดลองในห้องแลป พร้อม Record ได้ตามกำหนดเวลา

2.    จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามมอบหมาย

3.    ดูแล รักษา ทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์ในห้องแลป

4.    สามารถทำงานอื่นๆ ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-       เพศหญิง อายุ 22-25 ปี

-       จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-       หากมีประสบการณ์ทำแลปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-       มีวินัย ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

-       สามารถใช้ MS Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ :  ฝ่ายบุคคล

บริษัท ซันนี่เวิลด์ จำกัด

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้นเอ 3 ยูนิต 3 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

โทร : 02-717-0421-6   แฟกซ์ : 02-717-0992

Email : suwapit@sunnyworld.co.th